Verifi™ | All-Chromosome Prenatalni Test

1st NIPT WITH 360˚

All chromosomes & microdeletions prenatal test

Expample image

Sekvenciranje celog genoma

Expample image

Sigurno

Expample image

Jednostavno

Expample image

Više informacija

Prenatalni test Verifi™

Verifi™ je all-chromosomes & microdeletions prenatalni test koji Vam pruža informacije o trizomijama za sve hromozome dajući Vam širi uvid od standardnih prenatalnih testova. Retke autozomne trizomije mogu da se jave posebno uz vidljive anomalije na ultrazvuku. Preporuka je da se u tim slučajevima uradi invazivna procedura.

Neinvazivni prenatalni test

Ukoliko trudnica ne želi da se podvrgne invazivnoj proceduri, može uraditi Verify all chromosomes & microdeletions neinvazivni prenatalni test.

Hromozomske aneuploidije autozomnih hromozoma mogu dovesti do različitih strukturnih defekata kao i razvojnih i intelektualnih anomalija. Hromozomske aneuploidije detektovane testom mogu da bude potpune (zahvataju sve ćelije ploda), mozaične (zahvataju samo neke ćelije ploda), u obliku placentarnog mozaika (samo na ćelijama posteljice) ili majčin mozaik (na nekim ćelijama majke). Klinički značaj retkih hromozomskih aneuploidija je različit I zavisi od toga koje ćelije su zahvaćene.

Hromozomske anomalije mogu da se jave u svakoj trudnoći bez obzira kolika je starost trudnice ili da li je u porodici bilo takvih slučajeva. Kod razvoja bebe i umnožavanja genetskog materijala i deobe hromozoma može uvek doći do određene greške ili grešaka koje mogu dovesti do anomalija u rastu i razvoju. Te greške mogu da se detektuju neinvazivnim testovima i zato je važan skrining svih trudnica.

Aneuploidija hromozoma

Beba ima 23 para hromozoma što ukupno iznosi 46 hromozoma. Svaki hromozom se javlja u dve kopije pa tako imamo dva hromozoma 1, dva hromozoma 2 i tako redom. Prva 22 para hromozoma se nazivaju autozomni hromozomi dok 23. par hromozoma određuje pol bebe i on može biti u kombinaciji XX kada je beba devojčica ili XY kada je beba dečak.

Ako neki od hromozoma nedostaje ili se javlja u više od dve kopije tada govorimo o ”aneuploidiji”. To stanje može izazvati razne anomalije, kako fizičke tako i mentalne. Aneuploidije mogu uticati značajno kako na rast i razvoj, tako i kasnije na život bebe.

Proširena opcija od 360° za personalizovaniji skrining

Verifi™ prenatalni test je skrining hromozomskih anomalija šireg opsega. Baziran na proverenom Verifi™ prenatalnom testu, Verifi™ prenatalni test nudi širi uvid i prošireni panel koji uključuje retke trizomije autozomnih hromozoma kao i klinički značajnih mikrodelecija uz nisku stopu lažno pozitivnih rezultata i najnižu stopu neizdatih rezultata od svih prenatalnih testova.

Kada se preporučuje Verifi™?

 • Povišen rizik na dabl ili tripl testu
 • Trudnica starija od 35 godina
 • Trudnoća nastala IVF procedurom
 • Nalaz ultrazvuka koji ukazuje na anomaliju
 • Prethodna pojava hromozomske anomalije u porodici
 • Spontani pobačaj u prethodnim trudnoćama
 • Povećan rizik od pobačaja kod invazivne procedure ili strah od procedure

Koje informacije će mi Verifi™ prenatalni test dati?

Verifi™ nudi širi uvid koji uključuje retke trizomije autozomnih hromozoma, kao i klinički značajne mikrodelecije.

Šta su mikrodelecije?

Mikrodelecije su hromosomske anomalije izazvane nestankom malih delova hromozomskog materijala. Neke se pojavljuju češće u određenom delu određenog hromozoma i povezane su sa poznatim genetskim sindromima. Većina ih se pojavljuje slučajno, a retko se prenose sa roditelja na decu. Mogu se pojaviti bez prethodnog javljanja u porodici i bez drugih faktora rizika. Mikrodelecije mogu da se jave u svakoj starosnoj dobi trudnice i sve trudnice imaju podjednak rizik za mikrodelecije.

Koja je vrednost testiranja na mikrodelecije?

Mnogi mikrodelecioni sindromi mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, kako fizičke tako i intelektualne nedostatke. Ova stanja ne mogu se detektovati klasičnim skrining ispitivanjima krvi, ali mogu biti vidljiva na ultrazvuku kao anomalija. Verifi™ prenatalni test omogućava neinvazivnu opciju skrininga mikrodelecija nasuprot invazivnim procedurama kao što su biopsija horionskih čupica ili amniocenteza.

Rezultati testa

Rezultati Verifi™ prenatalnog testa mogu biti sledeći:
Negativan - nema aneuploidije; Pozitivan - aneuploidija detektovana

Rezultati za hromozome 21/18/13, X i Y se izdaju i interpretiraju individualno. Rezultati se za ostale hromozome izdaju zbirno. Određena hromozomska aneuploidija biće naznačena individualno u slučaju pozitivnog rezultata kod detektovane aneuploidije. Rezultat za mikrodelecioni sindrom biće naznačen kao “ Rezultat koji upućuje na mikrodeleciju u određenom genskom regionu”.

Neophodno je da se trudnice sa pozitivnim rezultatom upute na dodatno genetsko savetovanje, kao i na potvrdu dijagnostičkom invazivnom metodom (biopsijom horionskih čupica ili amniocentezom).

Zašto Verifi™ Prenatalni test

 • Original Illumina™ test
 • Najsveobuhvatniji test - all chromosomes & microdeletions
 • Već od 10. nedelje trudnoće
 • Najtačniji rezultati NIPT-a kada su u pitanju all chromosomes & microdeletions testovi
 • Najdetaljnija analiza metodom sekvencioniranja napredne generacije
 • Stopa neuspeha testa samo 0,1%

Cena Verifi™ Prenatalnog testa

Cena Verifi™ all chromosomes & microdeletions prenatalnog testa je 690€. Izborom Verifi™ prenatalnog testa - ostvarujete pravo na specijalan popust od 300€ za uslugu čuvanja matičnih ćelija Vaše bebe u Bio Save™.

Verifi™ kancelarije u Srbiji

Beograd

Admirala Geprata 10

011 76 17 206

i@verifi.rs

Novi Sad

Branimira Ćosića 13

021 530 776

i@verifi.rs

Kragujevac

Svetozara Markovića 68

034 204 761

i@verifi.rs

Niš

Vojvode Tankosića 40/4

018 31 00 591

i@verifi.rs